ع م ق

KÖK HARFLER: ع م ق

ANLAM: 

عَمُقَ / عَمِقَ : Yol uzak, ırak ve uzun olmak. Kuyu derin olmak.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عَمِيقٌ isim 1 Derin, uzak 22/27

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Amîk عَمِيق Dibi çok aşağıda, derin. Amîk Ovası
A’mâk أَعْمَاق Derinlikler. Umk’un çoğulu
Amâkat عَمَاقَة Derinlik.
Umkan عُمْقًا Derinliğine.
Ta’mîk تَعْمِيق Derinleştirmek. Derin kazmak.
İ’mâk إِعْمَاق Derinleştirme. Bir şeyin derinliğine varma. 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عَمِيقٌ : İsim. Sıfat.

22:27يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ
Diyanet Meali:(İnsanlar arasında haccı ilan et ki, gerek yaya olarak), gerek uzak yollardan gelen (yorgun develer üzerinde sana gelsinler).