ع ه ن

KÖK HARFLER: ع ه ن

ANLAM: 

عَهَنَ : Bir yerde kalmak, oturmak, ikamet etmek. Bir işte çabalamak, gayret göstermek. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عِهْنٌ isim 2 (Boyalı yahut renkli) yün. 70/9

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

İhn عِهْن Boyalı kumaş. Renkli yün.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عِهْنٌ : İsim. 

70:9وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ
Diyanet Meali:Dağların atılmış renkli yün gibi olacağı (günü hatırla). *
101:5وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
Diyanet Meali:Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. *