ع د س

KÖK HARFLER: ع د س

ANLAM: 

عَدَسَ : (Hayvanları) otlatmak. Bir şeyi sert bir biçimde ezmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عَدَسٌ isim 1 Mercimek. 2/61

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Ades عَدَس Mercimek.
Adese عَدَسَة Mercek.
Adesî عَدَسِى Mercimeğe benzeyen şey.

“Mercek” anlamındaki adese kelimesi, “mercimek tanesi” anlamındaki adese (عدسة) sözcüğünden gelmektedir. Mercimeye benzediği için merceğe “adese” denmektedir. Mercek ile mercimek arasındaki ilişki başka dillerde de vardır. (Nişanyan Sözlük) 

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عَدَسٌ : İsim. 

2:61مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا
Diyanet Meali:(“O hâlde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten) sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan (versin” demiştiniz).