ع ج ف

KÖK HARFLER: ع ج ف

ANLAM: 

عَجَفَ: Yemek istemesine rağmen kendini yemekten uzak tutmak. عَجِفَ : (Hayvanlar) cılız olmak, bir deri bir kemik haline gelmek; semizliğini veya tombulluğunu kaybetmek, güçsüz hale gelmek.

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek Açıklama
عِجَافٌ isim 2 Zayıf, cılız. (Çoğul) 12/43 Tekili: أَعْجَفُ

Toplam 2


BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

Zıt Manada Kelimeler

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

A’cef أَعْجَف İnce, zayıf. 
İ’câf إِعْجَاف Devamlı olarak hastaya bakma.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عِجَافٌ : İsim. Çoğul. Tekili: أَعْجَفُ

12:43إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
Diyanet Meali:“Ben rüyamda yedi semiz ineği, yedi zayıf ineğin yediğini görüyorum.”
12:46أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ
Diyanet Meali:“Rüyada yedi semiz ineği yedi zayıf ineğin yemesi hakkında bize yorum yap.”