ع ب ث

KÖK HARFLER: ع ب ث

ANLAM: 

عَبَثَ : Bir şeyi başka bir şeye boca etmek ya da karıştırmak.

عَبِثَ : Eğlenmek, kendini eğlemek, oyalanmak; faydasız işleri birbirine katmak; gereksiz ve faydasız bir şey yapmak. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عَبِثَ fiil-I 1 Oyun oynadı, lüzumsuz/boş şeylerle oyalandı 26/128
عَبَثٌ isim 1 Boş, lüzumsuz 23/115

Toplam 2

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Kök Harflerinin Yer Değişimi

Mahreci Benzeyen Kökler

Benzer Manada Kelimeler

 • عَبَثَ
  • هَزَلَ > bak: ه ز ل
  • لَعِبَ > bak: ل ع ب
  • مَرِحَ > bak: م ر ح
  • مَزَحَ
  • مَجَنَ
  • دَعِبَ
 • عَبَثًا
  • سُدًى > bak: س د ي
  • بَاطِلًا > bak: ب ط ل
  • بِلَا فَائِدَة

Zıt Manada Kelimeler

 • عَبَثَ
  • جَدَّ > bak: ج د د
  • تَعَقَّلَ > bak: ع ق ل
  • رَزُنَ
  • رَصُنَ
  • حَصُفَ
 • عَبَثًا
  • مُفِيدٌ
  • مُجْدٍ

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelerin bazılarına günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Abes عَبَث Gereksiz, lüzumsuz, yersiz, boş.
Âbis عَابِث Alaycı, saygısız.
Abesiyyûn عَبَثِيُّون Kainatın ve hadiselerin başı boş, faydasız ve gayesiz, kendi kendine, Haliksız olduğuna inanmak isteyen batıl yoldaki felsefeciler.
Abesiyyât عَبَثِيَّات Faydasız ve boş şeyler.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عَبِثَ : Fiil-I. 

26:128أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُون
Diyanet Meali:“Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?” *

عَبَثٌ : İsim. 

23:115أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ
Diyanet Meali:“Siz her yüksek yere bir alamet bina yapıp boş şeylerle eğleniyor musunuz?” *