ع ب ق ر

KÖK HARFLER: ع ب ق ر

ANLAM: 

عَبْقَرِىّ : Biçim biçim boyanan ve süslenen bir tür döşek. Herhangi bir şeye istinaden mükemmel veya eksiksiz; saf, katıksız bir yalan. İnsanların bir lideri veya şefi. Kendisinin üzerinde hiçbir şey olmayan kişi; kuvvetli. 

AÇIKLAMA:

xx

DİĞER BAZI TÜREVLER:

xx

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
عَبْقَرِىٌّ isim 1 Parlak ve göz alıcı bir işlemeye sahip döşekler, harikulade yataklar. 55/76

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Aşağıdaki tabloda bu kökten Türkçeye geçmiş olan kelimeler, bunların Arapça yazılışları, Türkçe anlamları verilmiştir. Bu kelimelere günümüz Türkçesinde pek rastlanmaz. Daha çok Osmanlıca metinlerde görülmektedir.

Abkarî عَبْقَرِىّ 1: İnce ve çok güzel. 2: Bir nevi döşek.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

عَبْقَرِىٌّ : İsim. 

55:76مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ
Diyanet Meali:Onlar yeşil yastıklara ve güzel yaygılara yaslanırlar, (nimetlenirler). *