مَارُوت

KÖK: ÖZEL İSİM:  مَارُوت

ANLAM: 

مَارُوتُ : Mârût: Hârût ile Mârût iki meleğin adıdır.

KUR’ÂN’DA GEÇEN TÜREVLERİ: 

Aşağıdaki tabloda Kur’ân’da geçen ve bu kökten gelen kelime türevleri, bunların gramatik adlandırılışları, Kur’ân’da kaç kere geçmiş olduğu belirtilmiş ve örnek bir ayet için, sûre/âyet numarası verilmiştir.


Tür Adet Anlam Örnek
مَارُوتُ  özel isim 1 Nuh a.s.’ın oğlu Yafis’in evlatlarından türemiş olan iki kabile.. 2/102

Toplam 1

BENZERLİKLER VE FARKLILIKLAR: 

Yok.

TÜRKÇEYE GEÇEN KELİMELER: 

Yok.

ÂYETLER:

DİKKAT! İncelediğimiz kökten gelen kelimeleri, Kur’an-ı Kerim’deki yerlerinde, yakın çevresindeki kelimelerle ilişkilerini gösterecek şekilde listeliyoruz. Uzun ayetlerin sadece bir bölümünü ele aldık. Bazı ayetlerin sadece bir kısmını gördüğümüz için, ayetler hakkında yanlış bir hüküm verilmemesi gerekir. Tamamını ele aldığımız ayetlerin meallerinin sonuna bir yıldız (*) işareti konmuştur.

مَارُوتُ : Özel isim

2:102وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ
Diyanet Meali:(Fakat şeytanlar, insanlara sihri öğretmek ve özellikle de) Babil’deki Hârût ve Mârût adlı iki meleğe ilham edilen (sihri öğretmek suretiyle küfre girdiler).